Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan:
I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och många andra Hedniska Konungarijken, sampt öijar, Med Flijt är förrättat aff NILS MATTSON Kiöping, Kongl: May:ts fördetta SkepsLieutenant.

eller

Nils Mattson Kiöpings resa

Nils Mattson Kiöpings resa är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer. Boken är första delen av en resesamling från 1600-talet

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. Den digitaliserade boken hittar du också på Runeberg.http://runeberg.org/treresor/

Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell
Producent: Marcus Pettersson


Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, som nu förtjden af the engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trowärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen, samt med åthskillige figurer utzirad af Thomas Campanius Holm.

eller

Nya Swerige


Nya Swerige är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer.

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör.