Vad skulle du idag vilja säga till dig själv som tonåring?
”Skriv om det som berör dig idag. Allt från de stora frågorna till det rent privata, som kärlek, glädje, sorg, otillräcklighet, lärare och framtid.”
Så stod det i Postens ungdomstidning O.S.A 1994.
20.000 personer följde uppmaningen och skrev ett brev till sig själva som de fick tillbaka 2014. Många av breven skrevs under Vattenfestivalen som pågick för fullt i Stockholm augusti 1994. Vi har valt ut 13 brev skrivna av ungdomar. Att vara tonåring har aldrig varit lätt, varken nu eller 1994. Känslorna är de samma. Alla brevskrivare har nu som vuxna skrivit ett svar till sig själva. Kanske är det inte alltid så lätt att vara vuxen heller. De flesta har själva läst in sina brev men heter förstås egentligen något annat.

Producent: Marcus Pettersson

Kund: Postmuseum