Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan:
I. Beskrifwes een Reesa som genom Asia, Africa och många andra Hedniska Konungarijken, sampt öijar, Med Flijt är förrättat aff NILS MATTSON Kiöping, Kongl: May:ts fördetta SkepsLieutenant.

eller

Nils Mattson Kiöpings resa

Nils Mattson Kiöpings resa är en ljudbok producerad för Statens Historiska Museer. Boken är första delen av en resesamling från 1600-talet

Syftet med inspelningen är att tillgängliggöra en svåråtkomlig del av SHM:s samlingar. Genom att läsa in texten rivs de barriärer som ett ålderdomligt typsnitt och en komplicerad svenska utgör. Den digitaliserade boken hittar du också på Runeberg.http://runeberg.org/treresor/

Bearbetning och inläsning: Gösta Sandell
Producent: Marcus Pettersson