Johanna

 

Vi vill göra TV, radio, webb och världen bättre

Vi tror att man kan tala om de stora frågorna utan att fördumma och om de minsta utan att bli trivial. Vi tror på ett berättande som aldrig underskattar sin publik. Vi tror på public service även i transmediasamhället. Vi vet att nästan alla institutioner och företag idag kan vara avsändare till ett kvalitetsberättande i ljud, bild och interaktion.
Vi älskar att gå till jobbet och det hörs och syns i våra produktioner.